Impressum

Adresse hovedkontor

STILL DANMARK A/S

Reke Salievski
Adm. direktør

Essen 1
DK-6000 Kolding

Telefon: (+45) 7631 9800
Telefax: (+45) 7631 9820

Meddelelse i henhold til forordningen om online tvistbilæggelse:

Ifølge gældende lovgivning er STILL Danmark A/S forpligtet til at rådgive forbrugerne om eksistensen af den europæiske onlinetvistbilæggelses-platform, der kan anvendes til bilæggelse af tvister uden at inddrage en domstol. EU-Kommissionen er ansvarlig for opbygningen af platformen. Den europæiske onlinetvistbilæggelses-platform findes på: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi gør dog opmærksom på, at STILL Danmark A/S hverken er forberedt på eller forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved en forbrugervoldgift. Dog har brugerne mulighed for at tage telefonisk kontakt på: +49 (1804) 7 84 55 33 eller via kontaktformularen.

STILL DK | Forretningsbetingelser

Ophavsret

STILL Danmark A/Ss hjemmeside indeholder bl.a. illustrationer, fotos, grafik, logoer, video, film, lydfiler og tekst. Disse tilhører STILL GmbH, Berzeliusstrasse 10, D-22113 Hamburg, Tyskland og er beskyttet i henhold til lov om ophavsret, varemærkelovgivning, designlov mv. baseret på de personlige rettigheder i henhold til tysk og international ret.

STILL Danmark A/S tillader brugeren at se og downloade alt indhold til sine egne hjemmesider uden samtykke under forudsætning af, at det udelukkende er til privat brug, såvel som til andre ikke-kommercielle formål. Forudsætningen for dette er, at der ikke foretages indholdsændringer. Kopiering til salg eller til enhver anden kommerciel anvendelse er ikke tilladt.

Download

Hvis indholdet eller programmerne stilles til rådighed for brugeren til download, gøres dette alene under forudsætning af, at STILL Danmark A/Ss ansvar for manglende egenskaber er begrænset til strafbare forsømmelser af garanterede egenskaber, forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af andre forpligtelser og i tilfælde af, at der påføres strafbare sundhedsskader.

Garanti

Oplysningerne på vores hjemmesider er blevet udarbejdet og kontrolleret med største omhu. STILL Danmark A/S påtager sig dog intet ansvar for, at hjemmesiden er helt komplet, korrekt, aktuel eller egnet til specifikke formål. Brug af indholdet på hjemmesiden foregår udelukkende på brugerens eget ansvar. STILL Danmark A/S er ikke ansvarlig for skader af nogen art, som brugeren måtte pådrage sig heraf, herunder heller ikke når det gælder data, hardware eller software.

Varemærker

Alle varemærker, der anvendes på STILL Danmark A/Ss hjemmesider, er registreret for STILL GmbH. Det er forbudt for tredjepart at anvende STILL Danmark A/Ss varemærker og logoer.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne referencer og links

STILL Danmark A/Ss hjemmesider indeholder links til tredjepartshjemmesider ("eksterne links"). Disse hjemmesider er underlagt de respektive operatørers ansvar. STILL Danmark A/S kontrollerede det eksterne indhold for eventuelle lovovertrædelser, da det første link blev lavet. På det tidspunkt blev der ikke konstateret lovovertrædelser. STILL Danmark A/S har ingen indflydelse på det nuværende eller fremtidige design eller indholdet på de tilknyttede hjemmesider. Henvisningerne til eksterne links betyder ikke, at STILL Danmark A/S anbefaler eller deler indholdet bag henvisningen eller linket. Løbende kontrol med de eksterne links kan ikke forventes af STILL Danmark A/S uden konkrete indikationer på lovovertrædelser. I tilfælde af, at eventuelle lovovertrædelser i forbindelse med de eksterne links bliver kendt af STILL Danmark A/S, vil sådanne eksterne links blive fjernet med det samme.

Senest ændret november 2020  

Læs også vores Privatlivspolitik