Fleet indeholder - Sætter en ny standard for flådestyring

Fleet indeholder

STILL neXXt fleet

Sætter en ny standard for flådestyring

STILL neXXt fleet er den mest innovative og kraftfulde webportal til at optimere flåder af industrielle gaffeltrucks og lagerteknik.

Systemet sætter nye standarder med hensyn til tilgængelighed, gennemsigtighed,
brugervenlighed og visualisering.

STILL neXXt fleet giver dig alle relevante data om din flåde, samt korte og præcise analyser for at optimere flådestyring.

STILL neXXt fleet indeholder

 • Oversigt over alle relevante data om din flåde i en applikation
 • Klar visualisering
 • Online adgang fra enhver enhed
 • Data er sikkert opbevaret på STILL-servere
 • Individuel opsætning med op til 9 apps
 • Meddelelser - enten som systembeskeder eller som e-mails - sendes automatisk, hvis værdier eller deadlines overskrides

Moduloversigt: STILL neXXt fleet Komponenter

STILL neXXt fleet består af 9 forskellige apps.

 • Klart overblik og gennemsigtighed over truckflåden
 • Grundlæggende og nyttige oplysninger om hver eneste maskine
 • Direkte adgang til vigtige dokumenter om hver eneste maskine

Få overblikket i din flådestyring:

Appen "Fleet Overview", som er standard i STILL neXXt fleet giver brugeren et fantastisk overblik over den komplete flåde - inklusive gaffeltrucks og lagerteknik fra andre producenter. Nyttig oplysninger som maskintype, produktionsår, ejerskab, serienummer, driftssted er umiddelbart tilgængelig for hver enkelt maskine. Derudover er de vigtigste dokumenter, som for eksempel konfiguration af maskinen, teknisk specifikationer eller brugerhåndbogen tilgængelige for download.

Udover dette kan brugeren tilfører systemet med yderligere maskinspecifikke informationer, der kan redigeres og tilføjes senere. Det her giver brugeren en høj grad af gennemsigtighed og et overblik over alle flådens individuelle gaffeltruck og lagerteknik.

 • Fuld gennemsigtighed for service- og finansieringsomkostninger
 • Automatisk advarsel, hvis kundedefinerede omkostningsgrænser overskrides
 • Detaljeret dataoverførsel via Excel til dine egne rapporteringsværktøjer

Summary of all applications:

Appen "Cost Reporting" giver et detaljeret overblik over alle service- og finansieringsomkostninger, fx finansiering-, leasing-, udlejning-, vedligeholdelse- og reparationsomkostninger samt forsikring. Hvis det ønskes, kan brugeren blive underrettet eller advaret, når individuelt fastsatte grænseværdier overskrides.

Takket være en uddybet dataudvekslingsinterface via Excel kan alle oplysninger anvendes i kundens egne rapporteringsværktøjer. Udover dette er flåderelaterede fakturaer fx vedligeholdelse- og

reparationomkostninger tilgængelige hurtigt og nemt.

Serviceomkostninger fra tredjeparts gaffeltrucks og lagerteknik kan tilføjes portalen som

tillader hurtige og nemme sammenligninger, herunder visuelle præsentationer.

Portalen gør det muligt at sammenligne beløb og forskellige typer af omkostninger. Den komplette liste over gaffeltrucks og lagerteknik med de respektive omkostninger kan downloades i Excel eller PDF-format.

 • Visuel oversigt over alle vedligeholdelses- og eftersynsdatoer i en enkelt søgning
 • Dokumentation for vedligeholdelse og eftersyn
 • Automatisk underretning om kommende vedligeholdelses- og eftersynsdatoer

Vedligeholdelse og Sikkerhedseftersyn på et overblik:

Appen "Maintenance Control" giver brugerne et overblik af alle kommende vedligeholdelses- og eftersynsdatoer for flåden. Al vedligehold og eftersyn er omfattende dokumenteret. Brugeren er automatisk påmindet fire uger før planlagt eftersyn. En advarselsmeddelelse genereres automatisk for forsinkede sikkerhedseftersyn.

 • Præcis vurdering af maskinens udnyttelse
 • Nem og hurtig identifikation af potentielle besparelser
 • Automatisk underrettelse hvis udnyttelsen falder under en defineret grænse.

Opsummere brugen af køretøjerne i din flåde:

Appen "Fleet Usage" evaluerer alle indsamlede data så som udnyttelse, kørsel og løft / sænketider som sendes fra flådens gaffeltrucks og lagerteknik via GSM-boksen og på forespørgsel sammenligner data på tværs af flere steder med andre gaffeltrucks og lagerteknik. Denne søgning giver kunden en detaljeret oversigt over udnyttelsen af flåden. Det er også muligt at sammenligne individuelle maskiner på tværs af flere steder eller lande. Potentiele besparelser kan hurtigt identificeres, og flådeudnyttelsen kan optimeres. Ved individuel fastsatte udnyttelsesniveauer er kunden automatisk underrettet og kan træffe øjeblikkelig handling.

 • Automatisk generering af Key Performance Indicators (KPI'er) til evaluering af omkostninger og ydeevne
 • Identifikation af optimeringsmuligheder ved at sammenligne KPI’er på tværs af flere individuelt definerede perioder
 • Analytisk sammenfletning af brugs- og omkostningsdata

Oversigt over KPI'er:

Med "KPI Monitor" appen kan vigtige prædefinerede indeksstal fra hele verden evalueres og resultaterne er præsenteres i diagrammer eller grafer. Potentiel optimering kan identificeres ved at sammenligne Key Performance Indicators (KPI'er). Samling af omkostninger og brugsdata giver mulighed for evaluering af lande, steder eller enkelte maskiners individuelle præstationer. Brugerdefineret perioder tillader sammenligning af langsigtet analyse og udvikling over tid.

 • Aktuel oversigt over driftstimer for hver gaffeltruck og lagerteknik, herunder maskinernes historik
 • Tidlig identifikation af høje forbrugsniveauer for at undgå nedbrud som følge af slidbaserede fejl
 • Automatisk advarsel, hvis aftalte grænser for driftstimer overskrides

Oversigt over flåde driftstimer:

Appen "Operating Hours" giver et overblik over nuværende og tidligere driftstimer i flåden for at optimere intervaller for vedligeholdelse og flådeudnyttelse. Baseret på de registrerede driftstimer

kan vedligeholdelsesintervaller nøjagtigt planlægges. Driftstimer fra forskellige gaffeltrucks og lagerteknik kan også sammenlignes. En alarm vises til brugeren

ved nærmelse eller overskridelse af fastsatte grænseværdier.

 • Visning og evaluering af alle tidligere begivenheder for en enkelt maskine
 • Hurtig identifikation af hændelser ved visuel sammenligning
 • Nem adgang til detaljeret rapporter for hver begivenhed

Alt samlet et sted:

"Truck Life Analysis" -appen giver brugeren mulighed for at opsummere og evaluere alle køretøjsspecifikke begivenheder, som f.eks. gennemført vedligeholdelse og sikkerhedskontrol eller chokshændelser, der er opstået.

På dette grundlag kan køretøjer nemt og hurtigt sammenlignes med hinanden i en forståelig visuel præsentation og hændelser kan identificeres med det samme.

Brugeren får hurtig adgang til de respektive detaljerede rapporter om hændelser. Ud over den aktuelle information er de historiske data også tilgængelige og kan vise udviklingen over tid.

 • Individuel adgang til yderligere servicefakturaer og servicerapporter
 • Dokumentation og vedligeholdelse af data til tredjepartstjenester
 • Vedligeholde oversigterne i "Cost Reporting" og "Maintenance Control"

Fleet management fra et sted:

Appen "Service Report Plus" giver brugeren mulighed for at oprette, vedligeholde eller downloade egne servicerapporter og beregninger af ikke-STILL-tjenester. Appen giver adgang til allerede færdige skabeloner. Dataene der tilføjes her, er også tilføjet til "Cost Reporting" og "Maintenance Control" apps. Brugeren modtager - uanset tjenesteyder - et præcist overblik over servicestatus for alle køretøjer.

 • Hurtig tilføjelse af yderligere køretøjsoplysninger
 • Opsætning af skiftholdsplaner eller præsentation af organisationsstruktur
 • Individuel oprettelse af køretøjer af alle mærker i systemet

Individuelt tilpasning:

Med programmet "Data Plus" kan du indtaste individuelle køretøjsdata/oplysninger, såsom interne omkostningscentre, skifteholdsplaner eller vedhæftede filer.

Det kan bestemmes hvilke køretøjer der skal vurderes og hvilke som er uinteressant for evalueringen og skal filtreres ud på forhånd.

Derudover kan køretøjer fra andre producenter inkluderes, som derefter vises i de tilgængelige applikationer ud over STILL-køretøjerne. Hvis det ønskes, kan du bruge Data Plus til yderligere at opdele dine lokatoner som fx "produktion" og "lager" og tilføj køretøjerne i overensstemmelse hermed for at få en endnu dybere analyse.

Individuelt tilpasning:

Datablad

Find mere information i databladet STILL neXXt fleet.

Personlig kontakt

Din lokale STILL rådgiver ser frem til at svare på dine spørgsmål.

Find ud af mulighederne for flådestyring med STILL neXXt fleet!

Request to: STILL neXXt fleet

Please fill out the form below. We will get back at you as soon as possible.

Titulering*

Log ind STILL neXXt fleet

Her finder du linket til login-siden for STILL neXXt fleet, hvor du kan logge ind med dine brugerdata.